Registrace ojetého vozu – novinky

9.6.2017 Věra Petrů Vostrá , , 0 komentářů

Od začáku června letošního roku začal platit novelizovaný zákon č.56/2001 Sb. (zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). Kromě možnosti registrovat ojeté auto na nového majitele i mimo místo trvalého bydliště nebo sídlo prodávajícího v něm přibyla i možnost „nucené registrace“, pokud nový vlastník při převodu nespolupracuje.

Původní právní úprava

Až do konce letošního května platila právní úprava, kdy bylo možné ojeté auto registrovat pouze v místě bydliště nebo sídla prodávajícího, a to do 10 dnů od prodeje. K tomu bylo zapotřebí, aby se prodávající a kupující dohodli a společně podali žádost na příslušném registru vozidel. Druhou možností pak bylo sepsání plné moci a vyřízení převodu vozidla v zastoupení.

Rizika a úskalí

To sebou neslo mnohá omezení, která lidem i obchodníkům komplikovala život. Jestliže se třeba prodávající s kupujícím dohodli na převodu na plnou moc a kupující na sebe vozidlo nepřevedl v zákonné lhůtě, hrozil citelný finanční postih i prodávajícímu, i když s tímto stavem nemohl moc nic udělat.

A rizik v případě, kdy kupující nepřihlásí vozidlo na sebe, je více. A to přesto, že byla při předávání klíčků od vozidla kupujícímu podepsána kupní smlouva. Až do provedení řádného převodu vozidla na nového majitele zůstává veškerá odpovědnost za provoz vozidla na původním majiteli. Toho tak mohou čekat různá nepříjemná překvapení. Například v podobě vymáhání pokut za přestupky, jež nespáchal, odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla bez uzavření povinného ručení, nemluvě o případech, kdy mohlo nepřevedené motorové vozidlo asistovat při spáchání nějakého trestného činu.

Novinky a změny

Nově může převod dokončit prodávající bez spolupráce kupujícího, a to v případě, kdy k tomu nový majitel nebude ochoten. Důvody pro nedokončení registrace mohou být u nových vlastníků vozidel různé – od opomenutí až po záměr vyhnout se placení pokut za dopravní přestupky nebo postihům za neplacení povinného ručení.

Podle nové legislativy tedy je možné provést změnu vlastníka vozidla, i když nový majitel vozu neposkytne patřičnou součinnost. Úřad na základě žádosti podané původním vlastníkem vyzve nového majitele, aby se do přiměřené doby k žádosti vyjádřil a dodal potřebné doklady k registraci. Když tak nový majitel neučiní, úřad i přesto zapíše nového vlastníka do registru vozidel a k autu vystaví nový technický průkaz a osvědčení o registraci. Nový majitel auta tak po určité době v podstatě přijde o platné osvědčení o registraci. Při provozu vozidla se tak bude dopouštět přestupku, za což mu hrozí postih ze strany policie či správních orgánů. Věřme, že si pak každý, kdo kupuje ojetý vůz uvědomí, že je pro něj jednodušší a bezpečnější registraci dokončit. Jen tak může mít nad celým procesem kontrolu a neskončí s neplatnými doklady a pokutou.

 

Ať se převody a registrace vašich plechových mazlíků obejdou bez komplikací přeje VPV!
Líbil se vám článek? Nenechte si ho pro sebe:

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *